hour minute

Geológia

Podľa Grossa, P. a kol. (1999), väčšinu územia zaberajú jemnozrnné pieskovce a siltovce. V najvyššej časti katastra je to konglomerátový flyš a v oblasti potokov a rieky Svinky na juhu sú to fluviálne sedimenty, severne od nich fluviálne piesčité štrky a štrky a takisto nerozlíšené svahové hliny a sutiny. Len malú časť zaberajú zlepence a sklzové telesá.

Prevládajú teda pieskovcové vrstvy vnútro – karpatského paleogénu.

Nenachádza sa tu žiadne ložisko nerastných surovín.

 

Počasie

Úradné hodiny:

Po: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ut: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

St: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Št: 07.30 - 12.00, 13.00 - 15.00

Pi: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad
Bzenov 38
O82 42 Bzenov

bzenov@onlinenet.sk
+421 51 779 63 37
mobil: 0918 613 423

Matričný úrad

Úradné hodiny:

Ut: 08.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Št: 08.00 - 12.30, 13.00 - 14.45

Zverejňovanie

Počet prístupov

TOPlist