hour minute

Ochrana prírody

Podľa regionálneho územného systému ekologickej stability RÚSES, nad Bzenovom, severne od budovy ZŠ, smerom k bzenovskému potoku do katastrálneho územia zasahuje biocentrum Stredný hrb, regionálneho významu. Takého významu je i biokoridor pozdĺž toku Svinky. Z hľadiska ochrany prírody je tomuto koridoru potrebné venovať zvýšenú pozornosť, pretože je viazaný na hodnotnú a druhovo vzácnu živočíšnu i rastlinnú zložku. Plánované zásahy je preto potrebné konzultovať so Štátnou ochranou prírody.

Prvky vyššieho významu ÚSES sa v katastri Bzenova nenachádzajú.

Na miestnej úrovni sa ešte navrhujú 3 biocentrá miestneho významu, ktoré obkolesujú vrch Rokytová (s najvyšším bodom 405 m.n.m.), a to medzi bzenovským potokom a nemenovaným potokom pretekajúci medzi školou a budovou telekomunikácií. Sú to miesta s charakteristickou flórou a faunou.

Ďalej ďalší biokoridor miestneho významu v smere toku Borsučieho potoka.

Jazierka sa tiež plánujú zaradiť ako biocentrá na miestnej úrovni. Z hľadiska ÚSES zabraňujú vodnej erózii v danom okolí a nedovolia rýchlemu odtoku vody z katastrálneho územia, čiže slúžia ako rezerva v čase sucha.

Vplývajú i na zvyšovanie vlhkosti a celkovú sviežosť vzduchu. Ich vyústenie do potoka sprevádza trieštenie vody, ktoré je, okrem bohatej pobrežnej vegetácie, významným zdrojom ionizácie a kyslíkových iónov v prírode, čo prispieva k celkovej fyzickej i psychickej pohode obyvateľov.

 

Počasie

Úradné hodiny:

Po: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ut: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

St: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Št: 07.30 - 12.00, 13.00 - 15.00

Pi: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad
Bzenov 38
O82 42 Bzenov

bzenov@onlinenet.sk
+421 51 779 63 37
mobil: 0918 613 423

Matričný úrad

Úradné hodiny:

Ut: 08.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Št: 08.00 - 12.30, 13.00 - 14.45

Zverejňovanie

Počet prístupov

TOPlist