hour minute

Vodstvo

Hlavný hydrogeologický región, podľa Malíka, P. – Švastu, J. (2002), v ktorom leží obec Bzenov je paleogén povodia Svinky s puklinovým typom priepustnosti.

Harčár, J. (1972) opisuje, že Svinka je po Toryse druhým najvýznamnejším tokom

v Šarišskej vrchovine. Vzniká sútokom Veľkej a Malej Svinky v Kojaticiach. Veľká Svinka pramení v Branisku, Malá Svinka v centrálnej časti Bachurne. Svinka počnúc

od Kojatíc po Rokycany tečie južným smerom, odtiaľ až po vyústenie do Hornádu v Kysaku si udržuje prevažne JV smer. Okrem iných priberá z pravej strany v Bzenove potok tečúci z Cemjaty. Odvodňuje značnú časť Šarišskej vrchoviny, o ploche povodia cca 311 km2.

Cez kataster pretekajú jej 3 prítoky, a to sprava Hlboký potok a zľava Bzenovský a tiež ešte malý nepomenovaný potok. Sú zbernými potokmi dažďovej vody z okolitých strání Svinky. Prirodzeným spôsobom zmierňujú eróznu činnosť vody.

V intraviláne sa vyskytujú ešte i dve jazierka – prírodné jazero v hlbočine lesa

za školou. Pomocou priepustku voda odteká do nemenovaného potoka.

Na jeho toku smerom do dediny sa nachádza aj 2. jazierko vytvorené hrádzou, je asi

50 m dlhé, 15 m široké a v priemere asi 1,5 m hlboké.

Na území Bzenova nebol doteraz nájdený žiadny významnejší prameň minerálnej vody.

V širšom okolí a celkovo na území Šarišskej vrchoviny je pomerne veľký počet minerálnych prameňov. Podľa Harčára, J. (1972) sú však väčšinou nepatrných výdatností a nízkej mineralizácie. Na Cemjate, v Brežanoch, v oblasti Fiľov pri Bajerove a v doline Chujavky (prameň nazvaný Kvašná voda) sa nachádzajú menšie pramene kyseliek. Sú vodami kalcium bikarbonátového typu. Tie sú vadózne, obohatené o CO2.

Niekdajšie miestne kúpele na Cemjate sú zrušené, v pavilónoch je dom dôchodcov.

Rieka Svinka patrí do čiastkového povodia Hornádu.

Výskyt maximálnych kulminačných prietokov bol zaznamenaný v júni a zväčša tiež v apríli. Minimálne priemerné denné prietoky sa vyskytujú v rôznych mesiacoch (január, júl, október, december).

 

Počasie

Úradné hodiny:

Po: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ut: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

St: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Št: 07.30 - 12.00, 13.00 - 15.00

Pi: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad
Bzenov 38
O82 42 Bzenov

bzenov@onlinenet.sk
+421 51 779 63 37
mobil: 0918 613 423

Matričný úrad

Úradné hodiny:

Ut: 08.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Št: 08.00 - 12.30, 13.00 - 14.45

Zverejňovanie

Počet prístupov

TOPlist