hour minute

Živočíšstvo

V rámci zoogeografického členenia, v oblasti terestrického biocyklu, možno Bzenov zaradiť do provincie listnatých lesov - podkarpatský úsek.

A čo sa týka zoogeografického členenia, v oblasti limnického biocyklu, patrí Bzenov do pontokaspickej provincie - potiský okres: slanská a latorická časť.

Zo živočíšstva tu možno stretnúť jarabicu poľnú /Perdix perdix/, bažanta obyčajného /Phasianus colchicus/, kačicu divú /Anas plathyrynchos/, myšiaka hôrneho /Buteo buteo/, líšku obyčajnú /Vulpes vulpes/, jeleňa obyčajného /Cervus elaphus/, srnca hôrneho /Capreolus capreolus/, sviňu divú /Sus scrofa/ a ojedinele aj zajaca poľného /Lepus europaeus/, či mačku divú /Felis silvestris/. Z ďalších je to napr. jašterica obyčajná (Lacerta agilis), jašterica živorodá (Lacerta vivipara), slepúch lámavý (Anguis fragilis), myšiak hôrny (Buteo buteo), kukučka obyčajná (Cuculus canorus), sojka obyčajná (Garrulus glandarius), škorec obyčajný (Sturnus vulgaris), vlha obyčajná (Oriolus oriolus), sýkorka (Parus), drozd (Turdus) a samozrejme mnohé iné druhy z triedy vtákov, či z hlodavcov a iných cicavcov typických pre miestne lesné i lúčne, či vodné spoločenstvá.

 

Počasie

Úradné hodiny:

Po: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ut: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

St: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Št: 07.30 - 12.00, 13.00 - 15.00

Pi: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad
Bzenov 38
O82 42 Bzenov

bzenov@onlinenet.sk
+421 51 779 63 37
mobil: 0918 613 423

Matričný úrad

Úradné hodiny:

Ut: 08.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Št: 08.00 - 12.30, 13.00 - 14.45

Zverejňovanie

Počet prístupov

TOPlist