Obec Bzenov - zverejňovanie dokumentov

Vážení občania,

 

v zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

 

Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.

 

V zmysle uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

 

Uvedené informácie získate na našej web stránke v menu:
Zmluvy
Faktúry
Objednávky,
kde nájdete informácie o zmluvách, dodavateľských a odberateľských faktúrach a objednávkach uzavretých od 1.1.2011.

Zmluvy od 31.3.2022, obec uverejňuje v centrálnom registri zmlúv tuhttps://crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_ico1=00326895&page=0

© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital