Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

120023 0000201212 Ing. Juraj Petranský, SHR SHR Ľubovec-zimná údrž. 12.03.2012 22.03.2012 € 466,80
130024 0000201305/F Ing. Juraj Petranský, SHR zimná údržba ciest 25.02.2013 neuvedený € 228,00
130041 0000201307/F Ing. Juraj Petranský, SHR zim.údr 28.03.2013 neuvedený € 855,00
130056 0000201315/F Ing. Juraj Petranský, SHR údržba ciest 22.04.2013 neuvedený € 36,00
140003 002971675/F Orange Slovensko, a.s. MT-starostka 20.01.2014 20.01.2014 € 44,99
120093 0029716875 Orange Slovensko, a.s. Orange MT 10/2012 16.10.2012 22.11.2012 € 30,22
120128 0029716875/F Orange Slovensko, a.s. Orange mobil starostka 11.01.2013 21.01.2013 € 43,60
120127 0029716875/F Orange Slovensko, a.s. Orange mobil TSP 11.01.2013 21.01.2013 € 29,94
120120 0029716875/F Orange Slovensko, a.s. Orange MT starostka 12.12.2012 18.12.2012 € 41,52
130019 0029716875/F Orange Slovensko, a.s. MT kom.prac.2/2013 18.02.2013 22.02.2013 € 29,94
130020 0029716875/F Orange Slovensko, a.s. MT starostka 2/2013 18.02.2013 22.02.2013 € 54,25
130068 0029716875/F Orange Slovensko, a.s. Orange MT - 5/2013 13.05.2013 20.05.2013 € 44,99
140004 0029716875/F Orange Slovensko, a.s. MT-TSP 20.01.2014 20.01.2014 € 30,44
1 00326895 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD 1/2012 25.01.2012 25.01.2012 € 1 935,28
2 00326895 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD 2/2012 25.02.2012 24.02.2012 € 1 935,28
3 00326895 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD 3/2012 25.03.2012 26.03.2012 € 1 935,28
5 00326895 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD Preddavky 5/2012 25.05.2012 24.05.2012 € 1 935,28
6 00326895 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD preddavky 6/2012 25.06.2012 27.06.2012 € 1 935,28
7 00326895 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD 07/2012 preddavky 25.07.2012 26.07.2012 € 1 935,28
8 00326895 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. MHD preddavky 08/2012 25.08.2012 28.08.2012 € 755,28
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital