Zverejňovanie faktúr

Int.č. Číslo: Dodávateľ Predmet Vystavená Uhradená Suma

Akcie

120117 201224/F Združenie rozvoja cestovného ruchu ZRCR Čierna Hora členský príspevok 2013 07.12.2012 04.12.2012 € 66,40
130040 201303/F Združenie rozvoja cestovného ruchu 5% projekt Stratégia a prog 22.03.2013 03.04.2013 € 120,80
130085 201318 Združenie rozvoja cestovného ruchu 5 % spoluúčasť Turistický chodník 20.06.2013 27.06.2013 € 212,80
130118 201333/F Združenie rozvoja cestovného ruchu projektStratégia rozvoja CR ČH"" 08.08.2013 14.08.2013 € 147,78
140093 201409/F Združenie rozvoja cestovného ruchu členský príspevok r.2014 16.06.2014 16.06.2014 € 66,40
120062 201209 Združenie rozvoja cestovné ZRČH členský príspevok r.2012 04.07.2012 09.07.2012 € 66,40
130001 012013/F Združenie miest a obcí Slovenska ZMOS BA-členský príspevok na rok 2013 02.01.2013 neuvedený € 120,48
130191 12014 /F Združenie miest a obcí Slovenska členský príspevok 2014 10.12.2013 20.12.2013 € 122,90
120012 2121106542 xxxxxx verejné použitie hudobných diel 13.02.2012 23.02.2012 € 14,28
130018 2131106188/F xxxxxx verejné použitie hud.die 15.02.2013 28.02.2013 € 14,28
140032 2141106900 /F xxxxxx verejné použitie hud.die 07.03.2014 14.03.2014 € 14,28
912001 61203614 WebHouse.s.r.o. webstranka 16.01.2012 01.02.2012 € 19,92
120017 1204935 WebHouse.s.r.o. predlženie reg.domény 01.02.2012 01.02.2012 € 19,92
912002 71215014 WebHouse.s.r.o. webhoust.služby 28.02.2012 13.03.2012 € 51,70
120026 1211985 WebHouse.s.r.o. webhosting a služby 15.03.2012 13.02.2012 € 51,70
913003 613003820/P WebHouse.s.r.o. WebHouse,s.r.o.-predĺženie regist.domény 16.01.2013 04.02.2013 € 14,75
130017 1305670/F WebHouse.s.r.o. predĺženie reg.domény we 08.02.2013 04.02.2013 € 14,75
913005 713015626/P WebHouse.s.r.o. web.služby portál Domani 27.02.2013 13.03.2013 € 49,10
130039 1312496/F WebHouse.s.r.o. obecbzenov.sk-služby 15.03.2013 14.03.2013 € 49,10
914001 614004191/P WebHouse.s.r.o. predĺž.registr.domény 31.01.2014 04.02.2014 € 14,75
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital