Zverejňovanie objednávok

Číslo Dodávateľ Predmet Vystavená Suma

Akcie

1_2023 Dodávatelia podľa zoznamu v prílohe Zoznam odoslaných objednávok I/2023 18.04.2023 € 1 140,00
SL 2022 0009 Jozef Kačšák - GeoReal Vytáčenie pozemku a vyhotovenie geometrického plánu 06.10.2022 € 0,00
SL 2022 0008 Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO DVD o obci Bzenov 100 ks 29.06.2022 € 0,00
SL 2022 0006 PiblicTender s.r.o. Verejné obstarávanie 02.06.2022 € 0,00
SL 2022 0007 Hatoptrend Vlak so šmýkačkou, kolotoč, hojdačky 01.06.2022 € 0,00
SL20220005 Kúpeľnoliečebný ústav MV Renegeračnokúpeľný pobyt pre členov Jednoty dôchodcov 11.04.2022 € 0,00
SL20220004 Kúpeľnoliečebný ústav MV Renegeračnokúpeľný pobyt pre členov Jednoty dôchodcov 16.03.2022 € 0,00
SL20220003 Proplaning s.r.o. Spacovanie PD pre multifunkčné ihrisko 15.02.2022 € 1 500,00
MA20220001 Unizdrav Prešov s.r.o. Antigénové testy 28.01.2022 € 0,00
SL20220002 ABYS Slovakia s.r.o. Verejné obstarávanie "Vodovod a kanalizácia v obci Bzenov pre obyvateľov marginalizovanej romskej komunity 05.01.2022 € 0,00
SL20220001 Ing.Doboš Mikuláš asanačná skupina 4xd Deratizačné práce v objektoch OcÚ 04.01.2022 € 400,00
SL2100022 Marián Kovalsky TINA-M Vývoz VKK 03.11.2021 € 0,00
SL2100021 Gart SK s.r.o. Vyčistenie nádrže pri OcÚ, preplach a dovoz vody do ČOV 02.11.2021 € 0,00
SL2100020 Stredoeurópska agentúra Vypracovanie PHSR obce Bzenov na obdobie 2020-2027 14.10.2021 € 0,00
SL/20210019 Gart SK s.r.o. Čistiace práce na ČOV Bzenov a odvoz kalu 19.08.2021 € 0,00
MA 2021/0018 PS 12 Group s.r.o. Ochranné a pracovné prostriedky pre členov DHZ 16.08.2021 € 0,00
SL/20210017 Gart SK s.r.o. Čistenie upchatého potrubia kanalizácie pri ČOV 28.06.2021 € 0,00
SL/20210015 Lasachi s.r.o. Výkon verejného obstarávania Revitalizácie parku Bzenov 10.06.2021 € 0,00
SL/20210016 ABC parner s.r.o. Spracovanie ŽoNFP Výstavba detského ihriska pri OcÚ, MŠ a ZŠ 28.05.2021 € 0,00
SL/20210013 Gart SK s.r.o. Čistenie kanalizácie pri 3.stupni PA 19.05.2021 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital