Zverejňovanie objednávok

Číslo Dodávateľ Predmet Vystavená Suma

Akcie

SL2100022 Marián Kovalsky TINA-M Vývoz VKK 03.11.2021 € 0,00
SL2100021 Gart SK s.r.o. Vyčistenie nádrže pri OcÚ, preplach a dovoz vody do ČOV 02.11.2021 € 0,00
SL2100020 Stredoeurópska agentúra Vypracovanie PHSR obce Bzenov na obdobie 2020-2027 14.10.2021 € 0,00
SL/20210019 Gart SK s.r.o. Čistiace práce na ČOV Bzenov a odvoz kalu 19.08.2021 € 0,00
MA 2021/0018 PS 12 Group s.r.o. Ochranné a pracovné prostriedky pre členov DHZ 16.08.2021 € 0,00
SL/20210017 Gart SK s.r.o. Čistenie upchatého potrubia kanalizácie pri ČOV 28.06.2021 € 0,00
SL/20210015 Lasachi s.r.o. Výkon verejného obstarávania Revitalizácie parku Bzenov 10.06.2021 € 0,00
SL/20210016 ABC parner s.r.o. Spracovanie ŽoNFP Výstavba detského ihriska pri OcÚ, MŠ a ZŠ 28.05.2021 € 0,00
SL/20210013 Gart SK s.r.o. Čistenie kanalizácie pri 3.stupni PA 19.05.2021 € 0,00
SL/20210014 Power plus s.r.o. 2 ks kalové čerpadlá s príslušenstvom pri 3.stupni PA 19.05.2021 € 0,00
SL/20210012 Gart SK s.r.o. Výkopové práce - 3.stupeň PA na území k.ú.Bzenov 18.05.2021 € 0,00
SL/20210011 Kardax s.r.o. Práce súvisiace s chodníkom 14.05.2021 € 0,00
SL/20210010 Terra Green s.r.o. Výstavba detského ihriska a výsadba areálu OcÚ, MŠ a ZŠ 11.05.2021 € 0,00
SL/20210009 ABYS Slovakia s.r.o. Výkon verejného obstarávania vodovod a kanalizácia 26.04.2021 € 0,00
SL/20210008 Aquart s.r.o. PD Vodovod a kanalizácia v obci Bzenov pre obyvateľov MRK 15.04.2021 € 0,00
SL/20210007 Helske Europe s.r.o. Penetračný náter Nano AM 14.04.2021 € 0,00
SL/20210005 Fedan s.r.o. Vysprávky miestnej komukikácie 12.04.2021 € 0,00
SL/20210004 Tatran Prešov s.r.o. Respirátory 31.03.2021 € 0,00
SL/20210006 Ing. Rastislav Tapšák Služby verejného obstarávania 29.03.2021 € 0,00
SL/20210003 EU Advice s.r.o. Príprava ŽoNFP 19.03.2021 € 1 700,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital


Informácie o dokumente  
Číslo:SL/20210016 
Dodávateľ:ABC parner s.r.o. 
Predmet:Spracovanie ŽoNFP Výstavba detského ihriska pri OcÚ, MŠ a ZŠ 
Cena:€ 0,00 
Dátum vystavenia:28.05.2021 
Poznámka: 
Súbor: zobraz