Zverejňovanie objednávok

Číslo2 Dodávateľ Predmet Vystavená Suma1

Akcie

1/2011 Správa katastra, Prešov kópia kat. mapy 26.01.2011 € 0,00
1/2012 CBS spol, s.r.o prezentácia v maľovanej mape regiónu Prešov a okolie 05.01.2012 € 0,00
1/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 04.01.2013 € 0,00
1/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 04.03.2014 € 0,00
10/2011 GREJTÁK Jozef-KOVO sklapacie nožičky na stôl 21.06.2011 € 0,00
10/2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 15.06.2012 € 0,00
10/2013 Správa a údržba ciest PSK oprava miestnej komunikácie obaľovanou drvou bez rezania 03.09.2013 € 0,00
10/2014 Ekoservis Slovensko s.r.o. vypracovanie vyhod.prevádzky ČOV Bzenov pre potreby vydania povolenia 04.09.2014 € 0,00
11/2011 GEOPLAN s.r.o. Prešov zhotovenie geometr. plánu na zmenu hranice k.ú Bzenov a Radatice 31.07.2011 € 0,00
11/2012 VICTORIA AG ART, s.r.o. poháre -hasičská súťaž 31.07.2012 € 0,00
11/2013 Správa a údržba ciest PSK oprava miestnej komunikácie obaľovanou drvou bez rezania 14.10.2013 € 0,00
11/2014 Ekoservis Slovensko s.r.o. vypracovanie PD pre stavebné povolenie Rekonštrukcia ČOV Bzenov 10.09.2014 € 0,00
12/2011 A.S.A. spol. s r.o. vrecia na PVC fľaše 23.09.2011 € 0,00
12/2012 AE market s.r.o. kuchynská linka TOSCA,drez univerzalny(kuchyňa MŠ) 24.08.2012 € 0,00
12/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 05.11.2013 € 0,00
12/2014 Viktor Hirkala Pr.ŠPORT sieť tenisová, sada tenisových čiar 10.09.2014 € 0,00
13/2012 RVC Prešov diár samosprávy 2013 17.09.2012 € 0,00
13/2013 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba miestnej komunikácie 02.12.2013 € 0,00
13/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 17.09.2014 € 0,00
14/2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 21.09.2012 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital