Zverejňovanie objednávok

Číslo Dodávateľ2 Predmet Vystavená Suma1

Akcie

3/2011 PREFER, s.r.o. Prešov plast. okná KD 22.03.2011 € 2 110,35
SL/20210003 EU Advice s.r.o. Príprava ŽoNFP 19.03.2021 € 1 700,00
SL20220003 Proplaning s.r.o. Spacovanie PD pre multifunkčné ihrisko 15.02.2022 € 1 500,00
1_2023 Dodávatelia podľa zoznamu v prílohe Zoznam odoslaných objednávok I/2023 18.04.2023 € 1 140,00
SL20220001 Ing.Doboš Mikuláš asanačná skupina 4xd Deratizačné práce v objektoch OcÚ 04.01.2022 € 400,00
17/2011 U.S.Steel Košice, s.r.o. posypový materiál-troska 22.11.2011 € 293,20
3/2020 Connect-Marcibál Zsolt Tlačivá 29.05.2020 € 15,50
12/2011 A.S.A. spol. s r.o. vrecia na PVC fľaše 23.09.2011 € 0,00
SL/20210016 ABC parner s.r.o. Spracovanie ŽoNFP Výstavba detského ihriska pri OcÚ, MŠ a ZŠ 28.05.2021 € 0,00
SL/20210009 ABYS Slovakia s.r.o. Výkon verejného obstarávania vodovod a kanalizácia 26.04.2021 € 0,00
SL20220002 ABYS Slovakia s.r.o. Verejné obstarávanie "Vodovod a kanalizácia v obci Bzenov pre obyvateľov marginalizovanej romskej komunity 05.01.2022 € 0,00
12/2012 AE market s.r.o. kuchynská linka TOSCA,drez univerzalny(kuchyňa MŠ) 24.08.2012 € 0,00
9/2011 AM STELL, obchod. služby cement, suchý betón ... 03.06.2011 € 0,00
SL/20210008 Aquart s.r.o. PD Vodovod a kanalizácia v obci Bzenov pre obyvateľov MRK 15.04.2021 € 0,00
2019005 ASFALTER,s.r.o. Pokládka asfaltového koberca na nádvorí Obecného úradu Bzenov 09.09.2019 € 0,00
4/2012 AUDANA AUDIT, s.r.o. auditorské služby, overenie účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011 26.01.2012 € 0,00
4/2020 Brahama - Tomkat s.r.o. Kalové čerpadlo 02.06.2020 € 0,00
2/2013 CART Print, s.r.o. tlačiva priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa,FO,PO 14.01.2013 € 0,00
1/2012 CBS spol, s.r.o prezentácia v maľovanej mape regiónu Prešov a okolie 05.01.2012 € 0,00
14/2013 Centrum polygrafických služieb tlačiva-oznámenie o uzavretí manželstva, oznámenie o umrtí 04.12.2013 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital