Zverejňovanie objednávok

Číslo Dodávateľ Predmet Vystavená Suma

Akcie

3/2011 PREFER, s.r.o. Prešov plast. okná KD 22.03.2011 € 2 110,35
SL/20210003 EU Advice s.r.o. Príprava ŽoNFP 19.03.2021 € 1 700,00
SL20220003 Proplaning s.r.o. Spacovanie PD pre multifunkčné ihrisko 15.02.2022 € 1 500,00
1_2023 Dodávatelia podľa zoznamu v prílohe Zoznam odoslaných objednávok I/2023 18.04.2023 € 1 140,00
SL20220001 Ing.Doboš Mikuláš asanačná skupina 4xd Deratizačné práce v objektoch OcÚ 04.01.2022 € 400,00
17/2011 U.S.Steel Košice, s.r.o. posypový materiál-troska 22.11.2011 € 293,20
3/2020 Connect-Marcibál Zsolt Tlačivá 29.05.2020 € 15,50
1/2011 Správa katastra, Prešov kópia kat. mapy 26.01.2011 € 0,00
2/2011 Správa katastra, Prešov databáza katastra nehnuteľnosti 26.01.2011 € 0,00
4/2011 PREFER, s.r.o. Prešov oprava vchod. dverí KD 06.04.2011 € 0,00
5/2011 PROFPLYN s.r.o. Radatice oprava rozvodov vody na OcÚ 07.04.2011 € 0,00
6/2011 GREJTÁK Jozef-KOVO oprava prac. náradia, stojam na smetné koše 07.04.2011 € 0,00
7/2011 INCO-AG s.r.o. Prešov kancel. potreby 08.04.2011 € 0,00
8/2011 PREFER, s.r.o. Prešov výmena okien 2. etapa 20.04.2011 € 0,00
9/2011 AM STELL, obchod. služby cement, suchý betón ... 03.06.2011 € 0,00
10/2011 GREJTÁK Jozef-KOVO sklapacie nožičky na stôl 21.06.2011 € 0,00
11/2011 GEOPLAN s.r.o. Prešov zhotovenie geometr. plánu na zmenu hranice k.ú Bzenov a Radatice 31.07.2011 € 0,00
12/2011 A.S.A. spol. s r.o. vrecia na PVC fľaše 23.09.2011 € 0,00
LeCheQue Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 01.01.2011 € 0,00
10/2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 15.06.2012 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital