Zverejňovanie objednávok

Číslo Dodávateľ Predmet Vystavená Suma

Akcie

1_2023 Dodávatelia podľa zoznamu v prílohe Zoznam odoslaných objednávok I/2023 18.04.2023 € 1 140,00
2017 Odoslané objednávky Zoznam odoslaných objednávok 2017 13.01.2017 € 0,00
2016 Odoslané objednávky Zoznam odoslaných objednávok 2016 15.03.2016 € 0,00
2015 Odoslané objednávky Zoznam odoslaných objednávok 2015 13.01.2015 € 0,00
2018002 DUTEKO a.s. Zneškodnenie odpadu 11.05.2018 € 0,00
3/2012 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba miestnej komunikácie rázcestie Janov smer ZŠ Bzenov 26.01.2012 € 0,00
16/2012 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba miestnej komunikácie rázcestie Janov smer ZŠ Bzenov 05.12.2012 € 0,00
13/2013 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba miestnej komunikácie 02.12.2013 € 0,00
11/2011 GEOPLAN s.r.o. Prešov zhotovenie geometr. plánu na zmenu hranice k.ú Bzenov a Radatice 31.07.2011 € 0,00
20200013 Technické služby Bzenov s.r.o. Zemné a výkopové práce pri rozšírení vodovodu 30.09.2020 € 0,00
8/2012 Fúra s.r.o. zber nadrozmerného odpadu VKK 11.04.2012 € 0,00
SL2100022 Marián Kovalsky TINA-M Vývoz VKK 03.11.2021 € 0,00
20200011 K servis-MK,s.r.o. Vývoz kalu z ČOV Bzenov 16.09.2020 € 0,00
20200006 Slovak Telekom, a.s. Vytýčenie IS 08.09.2020 € 0,00
SL 2022 0009 Jozef Kačšák - GeoReal Vytáčenie pozemku a vyhotovenie geometrického plánu 06.10.2022 € 0,00
SL/201401 MLOCI, občianske združenie vystúpenie skupiny MLOCI na súťaži DHZ 19.09.2014 € 0,00
SL/20210010 Terra Green s.r.o. Výstavba detského ihriska a výsadba areálu OcÚ, MŠ a ZŠ 11.05.2021 € 0,00
SL/20210005 Fedan s.r.o. Vysprávky miestnej komukikácie 12.04.2021 € 0,00
6/2012 Ján Dutkovič - MAJAMI výrub a orezanie stromov vo dvore a záhrade obecného úradu 27.02.2012 € 0,00
2019008 Miroslav Kušnír-Stolárstvo Výroba a montáž skladacích dverí,kovanie, kľučky do zasadačky, montáž zábradlia na pódium k rekonštrukcii OcÚ 20.11.2019 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital