Zverejňovanie objednávok

Číslo Dodávateľ Predmet Vystavená Suma

Akcie

SL/20210011 Kardax s.r.o. Práce súvisiace s chodníkom 14.05.2021 € 0,00
SL/20210010 Terra Green s.r.o. Výstavba detského ihriska a výsadba areálu OcÚ, MŠ a ZŠ 11.05.2021 € 0,00
SL/20210009 ABYS Slovakia s.r.o. Výkon verejného obstarávania vodovod a kanalizácia 26.04.2021 € 0,00
SL/20210008 Aquart s.r.o. PD Vodovod a kanalizácia v obci Bzenov pre obyvateľov MRK 15.04.2021 € 0,00
SL/20210007 Helske Europe s.r.o. Penetračný náter Nano AM 14.04.2021 € 0,00
SL/20210005 Fedan s.r.o. Vysprávky miestnej komukikácie 12.04.2021 € 0,00
SL/20210004 Tatran Prešov s.r.o. Respirátory 31.03.2021 € 0,00
SL/20210006 Ing. Rastislav Tapšák Služby verejného obstarávania 29.03.2021 € 0,00
SL/20210003 EU Advice s.r.o. Príprava ŽoNFP 19.03.2021 € 1 700,00
SL/20210002 Gart SK s.r.o. Stavebné práce na HZ 10.03.2021 € 0,00
20210001 MArtin Fejerčák Dodávka a montáž garážových brán 26.01.2021 € 0,00
SL/20200020 Ing.Štefan Pucko Spracovanie ŽoNFP "Rozšírenie vodovodu v obci Bzenov 23.11.2020 € 0,00
SL/20200019 Marián Kovalsky TINA-M VOK a odvoz materiálu 20.11.2020 € 0,00
SL/20200018 FEREX, s.r.o. 120l plastové kontajnery 19.11.2020 € 0,00
SL/20200015 CVO s.r.o. Prieskum trhu pre SD a ext.manažment Rozšírenie vodovodu v obci Bzenov 09.11.2020 € 0,00
SL/20200016 Miriam Malá Deinfekčný materiál pre celoplošné testovanie Covid 19 26.10.2020 € 0,00
SL/20200017 Tampex s.r.o. Označenie testovacieho miesta Covid 19 26.10.2020 € 0,00
20200014 Humenanský Marcel Ing. PD a RO obnova detskej a pediatrickej ambulancie v obci Bzenov 15.10.2020 € 0,00
20200008 RIMI-Security Bardejov s.r.o. Oprava zabezpečovacieho zariadenia 08.10.2020 € 0,00
20200009 K servis-MK,s.r.o. Čistenie kanalizácie šachta BD č.106 08.10.2020 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital