Zverejňovanie objednávok

Číslo Dodávateľ Predmet Vystavená Suma

Akcie

10/2014 Ekoservis Slovensko s.r.o. vypracovanie vyhod.prevádzky ČOV Bzenov pre potreby vydania povolenia 04.09.2014 € 0,00
SL2100020 Stredoeurópska agentúra Vypracovanie PHSR obce Bzenov na obdobie 2020-2027 14.10.2021 € 0,00
11/2014 Ekoservis Slovensko s.r.o. vypracovanie PD pre stavebné povolenie Rekonštrukcia ČOV Bzenov 10.09.2014 € 0,00
2019007 STRECHY J.V. s.r.o. Výmena prístreškov na OcÚ Bzenov 19.11.2019 € 0,00
8/2011 PREFER, s.r.o. Prešov výmena okien 2. etapa 20.04.2011 € 0,00
SL/20210012 Gart SK s.r.o. Výkopové práce - 3.stupeň PA na území k.ú.Bzenov 18.05.2021 € 0,00
SL/20210009 ABYS Slovakia s.r.o. Výkon verejného obstarávania vodovod a kanalizácia 26.04.2021 € 0,00
SL/20210015 Lasachi s.r.o. Výkon verejného obstarávania Revitalizácie parku Bzenov 10.06.2021 € 0,00
2019006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vyhľadávanie porúch na podz.potrubí a v budove ZŠ 23.10.2019 € 0,00
SL2100021 Gart SK s.r.o. Vyčistenie nádrže pri OcÚ, preplach a dovoz vody do ČOV 02.11.2021 € 0,00
12/2011 A.S.A. spol. s r.o. vrecia na PVC fľaše 23.09.2011 € 0,00
SL/20200019 Marián Kovalsky TINA-M VOK a odvoz materiálu 20.11.2020 € 0,00
SL 2022 0007 Hatoptrend Vlak so šmýkačkou, kolotoč, hojdačky 01.06.2022 € 0,00
SL20220002 ABYS Slovakia s.r.o. Verejné obstarávanie "Vodovod a kanalizácia v obci Bzenov pre obyvateľov marginalizovanej romskej komunity 05.01.2022 € 0,00
SL 2022 0006 PiblicTender s.r.o. Verejné obstarávanie 02.06.2022 € 0,00
2/2012 RVC Prešov účtovné súvzťažnosti 05.01.2012 € 0,00
5/2013 Slovenská lesnícka spločnosť ubytovanie v priestoroch ZŠ 16.04.2013 € 0,00
14/2013 Centrum polygrafických služieb tlačiva-oznámenie o uzavretí manželstva, oznámenie o umrtí 04.12.2013 € 0,00
2/2013 CART Print, s.r.o. tlačiva priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa,FO,PO 14.01.2013 € 0,00
3/2020 Connect-Marcibál Zsolt Tlačivá 29.05.2020 € 15,50
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital