Zverejňovanie objednávok

Číslo Dodávateľ Predmet Vystavená Suma

Akcie

SL2100021 Gart SK s.r.o. Vyčistenie nádrže pri OcÚ, preplach a dovoz vody do ČOV 02.11.2021 € 0,00
SL2100022 Marián Kovalsky TINA-M Vývoz VKK 03.11.2021 € 0,00
SL20220001 Ing.Doboš Mikuláš asanačná skupina 4xd Deratizačné práce v objektoch OcÚ 04.01.2022 € 400,00
SL20220002 ABYS Slovakia s.r.o. Verejné obstarávanie "Vodovod a kanalizácia v obci Bzenov pre obyvateľov marginalizovanej romskej komunity 05.01.2022 € 0,00
MA20220001 Unizdrav Prešov s.r.o. Antigénové testy 28.01.2022 € 0,00
SL20220003 Proplaning s.r.o. Spacovanie PD pre multifunkčné ihrisko 15.02.2022 € 1 500,00
SL20220004 Kúpeľnoliečebný ústav MV Renegeračnokúpeľný pobyt pre členov Jednoty dôchodcov 16.03.2022 € 0,00
SL20220005 Kúpeľnoliečebný ústav MV Renegeračnokúpeľný pobyt pre členov Jednoty dôchodcov 11.04.2022 € 0,00
SL 2022 0007 Hatoptrend Vlak so šmýkačkou, kolotoč, hojdačky 01.06.2022 € 0,00
SL 2022 0006 PiblicTender s.r.o. Verejné obstarávanie 02.06.2022 € 0,00
SL 2022 0008 Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO DVD o obci Bzenov 100 ks 29.06.2022 € 0,00
SL 2022 0009 Jozef Kačšák - GeoReal Vytáčenie pozemku a vyhotovenie geometrického plánu 06.10.2022 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital