Zverejňovanie objednávok

Číslo Dodávateľ Predmet Vystavená Suma

Akcie

SL20220004 Kúpeľnoliečebný ústav MV Renegeračnokúpeľný pobyt pre členov Jednoty dôchodcov 16.03.2022 € 0,00
SL20220005 Kúpeľnoliečebný ústav MV Renegeračnokúpeľný pobyt pre členov Jednoty dôchodcov 11.04.2022 € 0,00
SL 2022 0008 Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO DVD o obci Bzenov 100 ks 29.06.2022 € 0,00
SL 2022 0007 Hatoptrend Vlak so šmýkačkou, kolotoč, hojdačky 01.06.2022 € 0,00
SL 2022 0006 PiblicTender s.r.o. Verejné obstarávanie 02.06.2022 € 0,00
SL 2022 0009 Jozef Kačšák - GeoReal Vytáčenie pozemku a vyhotovenie geometrického plánu 06.10.2022 € 0,00
3/2020 Connect-Marcibál Zsolt Tlačivá 29.05.2020 € 15,50
17/2011 U.S.Steel Košice, s.r.o. posypový materiál-troska 22.11.2011 € 293,20
SL20220001 Ing.Doboš Mikuláš asanačná skupina 4xd Deratizačné práce v objektoch OcÚ 04.01.2022 € 400,00
1_2023 Dodávatelia podľa zoznamu v prílohe Zoznam odoslaných objednávok I/2023 18.04.2023 € 1 140,00
SL20220003 Proplaning s.r.o. Spacovanie PD pre multifunkčné ihrisko 15.02.2022 € 1 500,00
SL/20210003 EU Advice s.r.o. Príprava ŽoNFP 19.03.2021 € 1 700,00
3/2011 PREFER, s.r.o. Prešov plast. okná KD 22.03.2011 € 2 110,35
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital