Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

16032021 Štatistický úrad SR Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke zo dňa 11.01.2021 Koncové zariadenia a SIM karty pre zabezpčenie SOBD 2021 16.03.2021 € 0,00
11032021 Gart SK s.r.o. Darovacia zmluva Bezodplatné prevedenie dlhodobého drobného majetku vo forme daru 11.03.2021 € 0,00
01032021 Dental One s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následná diagnostika Covid 19 01.03.2021 € 0,00
16022021 Dental One s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následná diagnostika Covid 19 16.02.2021 € 0,00
168.2021 Fecupral s.r.o. Zmluva o ekelogicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu Covid Zabezpečenie odberu, prepravy a ekelogicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu Covid 12.02.2021 € 0,00
11022021 Gart SK s.r.o. Zmluva o dielo - Obnova zdravotného strediska Bzenov Obnova zdravotného strediska Bzenov 11.02.2021 € 65 746,13
Dodatok č.1 Fúra s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb pri nakladaní s odpadmi na vývoz NO Poskytovanie služby pri vývoze NO 10.02.2021 € 0,00
272 2021 Ikaro s.r.o. Zmluva o prenájme Prenájom zariadenia Konica Minolta Bizhub C257i 09.02.2021 € 0,00
144/2020 Nadácia SPP Finančný príspevok Rekoštrukcia ambulancie detskej pediatričky 27.01.2021 € 10 000,00
Zmluva o poskytovaní služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov Zmluva o poskytovaní služieb Diagnostická služba 21.01.2021 € 0,00
J-SD 7/2020 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena KN-C - parc.č.109/3 a parc.č,109/4 k.ú.Bzenov 14.01.2021 € 31 643,00
11012021 Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke zariadení pre sčítanie 2021 Mobilné hlasové a dátové služby 11.01.2021 € 0,00
Dodatok č.4 Natur - Pack, a.s. Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z odpadmi z neobalených výrobkov Systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z odpadmi z neobalených výrobkov 07.01.2021 € 0,00
Dodatok č.1 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Zmluva o službách vo verejnom záujme Prevádzka pravidelnej mestskej autobusovej dopravy 30.12.2020 € 34 056,00
21122020 Rímsko katolícka cirkev farnosť Radatice Zmluva o nájme nehnuteľnosti Dom smútku Prenájom Domu smútku 21.12.2020 € 0,00
5/2020 Ing.Marek Lipka Zmluva o vykonaní účtovného auditu za r.2019 Auditorské služby 21.12.2020 € 600,00
Dohoda_č.20_37_012_374 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o menších obecných službách pre obec §12 Aktivačný príspevok pre udržiavanie pracovných návykov UoZ 22.10.2020 € 0,00
Dohoda_č.20_37_010_148 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda_č.20_37_010_148 §10 Realizácia činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi 22.10.2020 € 0,00
2020/128/2080 Ministerstvo financií SR Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Zmluva o návratnej finančnej výpomoci pri výpade príjmov obce z daní z príjmov FO počas pandémie Covid19 21.10.2020 € 15 573,00
05102020 Rímsko katolícka cirkev farnosť Radatice Zmluva o nájme nehnuteľnosti Zast.plocha KN-C Bzenov, parc.č.97/1 o výmere 4652 m2 16.10.2020 € 87,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital


Informácie o dokumente  
Číslo:Dodatok č.1 
Zmluvná strana:Fúra s.r.o. 
Názov:Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb pri nakladaní s odpadmi na vývoz NO 
Predmet:Poskytovanie služby pri vývoze NO 
Cena:€ 0,00 
Dátum uzavretia zmuvy:10.02.2021 
Dátum zverejnenia zmluvy:10.02.2021 
Dátum účinnosti zmluvy:01.01.2021 
Dátum ukončenia zmluvy:21.12.2030 
Poznámka: 
Súbor: zobraz