Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

01062021 MEDI - DB s.r.o. Bzenov Nájomná zmluva Nebytové priestory zdravotného strediska, určené v nájomnej zmluve 01.06.2021 € 2 280,00
17062021 Planvia Mandátna zmluva Výkon stavebného dozoru Výstavba destkého ihriska a výsadba areálu OcÚ, MŠ a ZŠ 28.05.2021 € 3 300,00
3210913 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Dotácia na činnosť DPO Dotácia na činnosť DPO 12.05.2021 € 3 000,00
Príloha č.2 k zmluve o poskytova Fúra s.r.o. Príloha č.2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Príloha č.2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu 07.05.2021 € 0,00
USVRK-OIP-2021/001064-286 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o spolupráci Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v záujme dosiahnutia účelu zmluvy 29.04.2021 € 0,00
16032021 Štatistický úrad SR Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke zo dňa 11.01.2021 Koncové zariadenia a SIM karty pre zabezpčenie SOBD 2021 16.03.2021 € 0,00
11032021 Gart SK s.r.o. Darovacia zmluva Bezodplatné prevedenie dlhodobého drobného majetku vo forme daru 11.03.2021 € 0,00
01032021 Dental One s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následná diagnostika Covid 19 01.03.2021 € 0,00
16022021 Dental One s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následná diagnostika Covid 19 16.02.2021 € 0,00
168.2021 Fecupral s.r.o. Zmluva o ekelogicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu Covid Zabezpečenie odberu, prepravy a ekelogicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu Covid 12.02.2021 € 0,00
11022021 Gart SK s.r.o. Zmluva o dielo - Obnova zdravotného strediska Bzenov Obnova zdravotného strediska Bzenov 11.02.2021 € 65 746,13
Dodatok č.1 Fúra s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb pri nakladaní s odpadmi na vývoz NO Poskytovanie služby pri vývoze NO 10.02.2021 € 0,00
272 2021 Ikaro s.r.o. Zmluva o prenájme Prenájom zariadenia Konica Minolta Bizhub C257i 09.02.2021 € 0,00
144/2020 Nadácia SPP Finančný príspevok Rekoštrukcia ambulancie detskej pediatričky 27.01.2021 € 10 000,00
Zmluva o poskytovaní služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov Zmluva o poskytovaní služieb Diagnostická služba 21.01.2021 € 0,00
J-SD 7/2020 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena KN-C - parc.č.109/3 a parc.č,109/4 k.ú.Bzenov 14.01.2021 € 31 643,00
11012021 Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke zariadení pre sčítanie 2021 Mobilné hlasové a dátové služby 11.01.2021 € 0,00
Dodatok č.4 Natur - Pack, a.s. Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z odpadmi z neobalených výrobkov Systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z odpadmi z neobalených výrobkov 07.01.2021 € 0,00
Dodatok č.1 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Zmluva o službách vo verejnom záujme Prevádzka pravidelnej mestskej autobusovej dopravy 30.12.2020 € 34 056,00
21122020 Rímsko katolícka cirkev farnosť Radatice Zmluva o nájme nehnuteľnosti Dom smútku Prenájom Domu smútku 21.12.2020 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital