Zverejňovanie objednávok

Číslo Dodávateľ Predmet Vystavená Suma

Akcie

1/2011 Správa katastra, Prešov kópia kat. mapy 26.01.2011 € 0,00
2/2011 Správa katastra, Prešov databáza katastra nehnuteľnosti 26.01.2011 € 0,00
4/2011 PREFER, s.r.o. Prešov oprava vchod. dverí KD 06.04.2011 € 0,00
5/2011 PROFPLYN s.r.o. Radatice oprava rozvodov vody na OcÚ 07.04.2011 € 0,00
6/2011 GREJTÁK Jozef-KOVO oprava prac. náradia, stojam na smetné koše 07.04.2011 € 0,00
7/2011 INCO-AG s.r.o. Prešov kancel. potreby 08.04.2011 € 0,00
8/2011 PREFER, s.r.o. Prešov výmena okien 2. etapa 20.04.2011 € 0,00
9/2011 AM STELL, obchod. služby cement, suchý betón ... 03.06.2011 € 0,00
10/2011 GREJTÁK Jozef-KOVO sklapacie nožičky na stôl 21.06.2011 € 0,00
11/2011 GEOPLAN s.r.o. Prešov zhotovenie geometr. plánu na zmenu hranice k.ú Bzenov a Radatice 31.07.2011 € 0,00
12/2011 A.S.A. spol. s r.o. vrecia na PVC fľaše 23.09.2011 € 0,00
LeCheQue Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 01.01.2011 € 0,00
10/2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 15.06.2012 € 0,00
2/2012 RVC Prešov účtovné súvzťažnosti 05.01.2012 € 0,00
3/2012 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba miestnej komunikácie rázcestie Janov smer ZŠ Bzenov 26.01.2012 € 0,00
4/2012 AUDANA AUDIT, s.r.o. auditorské služby, overenie účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011 26.01.2012 € 0,00
5/2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 16.02.2012 € 0,00
6/2012 Ján Dutkovič - MAJAMI výrub a orezanie stromov vo dvore a záhrade obecného úradu 27.02.2012 € 0,00
7/2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 10.04.2012 € 0,00
8/2012 Fúra s.r.o. zber nadrozmerného odpadu VKK 11.04.2012 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital


Informácie o dokumente  
Číslo:8/2012 
Dodávateľ:Fúra s.r.o. 
Predmet:zber nadrozmerného odpadu VKK 
Cena:€ 0,00 
Dátum vystavenia:11.04.2012 
Poznámka: